Adatvédelmi tájékoztató

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.belsoegyensuly.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen szabályzat módosítására.

Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.belsoegyensuly.hu oldalon található hivatkozás vezet.

2. Az adatkezelő személye, a felhasználó

Az adatkezelő: adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató: Belső Egyensúly Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 5. II. 206. Cégjegyzék szám: 01-09-981893,             Adószám:23862852-1-43)
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált, feliratkozott.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

A regisztráció és feliratkozás során történő adatrögzítés célja a kapcsolattartás a felhasználóval. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben, elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásainak igénybe vételének a feltétele.

4. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

5. Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő a felhasználó által megadott adatokat hírlevél, információ szolgáltatás céljából használja fel.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

7. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó saját adatai törlését bármikor kérelmezheti az a boldogsag@belsoegyensuly.hu címen. Bárminemű felhasználói adat törlése azonnali és nem visszavonható.

 

Adattovábbítási nyilatkozat

Elfogadom, hogy a Belső Egyensúly Kft. (1094 Budapest, Bokréta u. 5. II. 206.) által a www.belsoegyensuly.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az Adatkezelők cím alatt szereplők, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő információ továbbítás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

Adatkezeléssel kapcsolatos kérések

Bármely felhasználónak joga van felvilágosítást kérnie a róla tárolt adatokról, illetve kérheti azok törlését (kivéve az adatok azon körét, melynek megőrzését a törvény előírja). Az ilyen kéréseket elküldheted a boldogsag@belsoegyensuly.hu címre.

 

Cookie használat

A weboldal cookie-kat használ a felhasználói élmény javítására. Az oldal használatával minden látogató tudomásul veszi, hogy az oldal cookie-kat használ.

 

Adatvédelmi tisztviselő

Cégünk nem kötelezett adatvédelmi tisztségviselő kinevezésére

 

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: 06 1 391 1400
Fax: 06 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Adatfeldolgozók:

NetLight Consulting Kft.
Adatkezelés célja: domain és tárhely szolgáltatás, hírlevélküldés
Székhely: 1148 Budapest, Bánki Donát u. 12/B

Adószám: 14188127-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-192123

Honlap: www.DomainFlotta.hu

Facebook Ireland Limited 
Adatkezelés célja: hirdetéskezelés
Székhely: 4 Grand Canal Square, Dublin, Ireland
Cégjegyzékszám: 462932
Adószám: IE9692928F
Honlap: www.facebook.com

Kapcsolat:

Belső Egyensúly Kft. 1094 Budapest, Bokréta u. 5. II. 206.

email: belsoegyensuly2012@gmail.com; boldogsag@belsoegyensuly.hu